Hur används fältet "Tid/Plats (om annan än huvudlev.)"?


1. Fältet används inte i normalfallet då hela beställningen vanligtvis skall levereras vid samma tillfälle och till samma plats. Fältet lämnas då tomt!

2. I vissa fall kan man dock vilja dela upp en beställning i tid och/eller rum.

T ex kan en och samma beställning innehålla både förmiddagsfika och lunch vilka man önskar få levererade vid olika tidpunkter.
Förmiddagsfikan består av 15 kaffe, 15 ostfrallor samt 15 mineralvatten.
Lunchen består av 15 Dagens Lunch samt 15 mineralvatten.
Förmiddagsfikan vill man kanske ha levererad vid 9-tiden och lunch vid 12-tiden.

Gör följande:
Hitta på en text att ange till förmiddagsfikan - t ex "fm" eller "0900"
Beställ 15 kaffe med texten "fm" i fältet.
Beställ 15 ostfrallor med texten "fm" i fältet.
Beställ 15 mineralvatten med texten "fm" i fältet.
- därefter -
Beställ 15 Dagens Lunch UTAN text i fältet.
Beställ 15 mineralvatten UTAN text i fältet.

Du kan närsomhelst gå till kundkorgen och se en sammanställning över vad som beställts och ev. hur leveransen är uppdelad. Här kan även antalet produkter justeras i efterhand eller helt plockas bort om man råkat beställa fel.

I sista steget av beställningen (där Du fyller i namn, adress och leveransinformation) finns ett fält som heter "Övrigt". Där anger Du vad "fm" står för och hur det skiljer sig från huvudleveransen.
T ex "fm önskas kl 09.00 vid sal AH703"